Bon de consum

Bonul de consum are mai multe atribuții:

  • este documentul care justifica eliberarea materialelor din magazie
  • este documentul care justifica scaderea din gestiune a unui produs/material
  • este documentul care justifica întregistrarea în contabilitate

De obicei se întocmește în două exemplare de la data in care s-a luat decizia de a se consuma un produs pentru producție sau pentru alt scop menționat pe bonul de consum și trebuie semnat de catre cel care solicită și cel care este factorul de decizie/aprobă consumul.

Bonul de consum , se întocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul unei singure gestiuni, loc de depozitare, loc de consum.  În situatia în care materialul solicitat lipseste din depozit, se procedează în felul următor:

-în cazul bonului de consum se completează rubrica cu denumirea materialului înlocuitor, după ce, în prealabil, pe verso-ul formularului se obtin semnăturile persoanelor autorizate să aprobe folosirea altor materiale decât cele prevăzute în consumurile normate;

-în cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului înlocuit si se semnează de aprobare a înlocuirii, în dreptul rândului respectiv. După înscrierea denumirii materialului înlocuitor se întocmeste un bon de consum separat pentru materialul înlocuitor sau se înscrie pe un rând liber în cadrul aceluiasi bon de consum.

Dacă operatiunile de predare-primire a materialelor nu pot fi suspendate în timpul inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie să înscrie pe documentul respectiv mentiunea “predat în timpul inventarierii”.

Aprobare/semnatură

– la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

– la persoanele autorizate să aprobe folosirea altor materiale, în cazul materialelor înlocuitoare;

– la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitătilor prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar si de primire de către delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

– la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică si analitică (ambele exemplare).

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

Conținutul unui bon trebuie să aibă:

– denumirea unitătii;

– denumirea formularului;

– produsul/lucrarea (comanda); norma; bucăti lansate;

– numărul documentului; data eliberării (ziua, luna, anul); numărul comenzii;

– denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea); cantitatea necesară; UM; cantitatea eliberată;

– pretul unitar; valoarea, după caz;

– data si semnătura gestionarului si a primitorului.

Baza legala: OMFP 3512/2008

Sursa : http://www.contzilla.ro/

Cum arată un bon consum în BOCP

bon consum