Configurare Chitanțier

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Chitanțier

Introducere

Chitanțele se pot emite cu un click de pe o factură fiscală sau se pot emite manual pentru facturi care nu sunt emise din sistem.

Se pot emite chitante pentru sume parțiale și programul va calcula restul de plată. Chitanțele emise pe baza unei facturi apar pe același pagină cu factură.
Continue reading