Raportul de gestiune

Raportul de gestiune este documentul pe baza caruia se tine evidenta stocurilor. El este un instrument foarte bun de control scriptic al stocurilor.

Controlul stocurilor pe baza raportului de gestiune se face prin verificarea concordantei dintre sumele din actele de intrare si iesire si sumele inscrise in raport. Pe baza acestor sume se calculeaza soldul stocurilor, adica a conturilor din clasa 3. Acest sold reprezinta materiile prime si materialele, produsele  finite, marfurile , animalele si pasarile, ambalajele existente in cadrul intreprinderii.

Astfel intrarile de stocuri pot fi controlate prin raportul de gestiune, pe baza documentelor justificative de intrare: aviz de insotire a marfii, nota de intrare receptie, nota de transfer intre gestiuni. Se verifica daca au fost operate toate intrarile si daca sunt conform cu sumele de pe documente.

Iesirile de stocuri se efectueaza pe baza de aviz de insotire a marfii, pe baza facturii fiscale, a raportului Z eliberat de casa de marcat, nota de transfer intre gestiuni. Acestea se consemneaza in raportul de gestiune la rubrica de iesiri si se verifica concordanta sumele din aceste documente cu cele inscrise in raport.

Raportul de gestiune se intocmeste in doua exemplare si poate fi periodic sau zilnic in functie de necesitatile fiecarui operator economic.

Pentru unitatile de vanzare cu amanuntul care folosesc metoda global valorica, se intocmeste raportul de gestiune de catre gestionari care sunt obligati inainte de inventariere sa il predea la contabilitate. Potrivit acestei metode contabilitatea analitica a marfurilor si amabalajelor se tine global valoric, ata la gestiune cat si la contabilitate. Verificarea corectitudinii inregistrarilor se face la perioade stabilite de catre fiecare unitate economica. Soldul raportului de gestiune cu cel din contabilitate este bine de verificat lunar pentru a se preintampina problemelor si rezolvarea lor cu usurinta. Daca acestea nu sunt egale atunci se va verifica cu atentie fiecare document inregistrat in contabilitate si fiecare document inregistrat in raportul de gestiune.

La inventariere soldurile valorice ale stocurilor se verifica pe baza raportului de gestiune.

Baza legala a raportului de gestiune este OMPF 3512/2008.

Rapoarte  gestiune în BOCP

raporturi