Modul Tranzactii, Incasari si Plati

Introducere

Modulul Tranzacții este modulul care centralizează toate intrările și ieșirile în program.

Modulul centralizează toate miscările de bani din program și din toate modulele.

Funcționalitate

Tranzacțiile se înregistrează automat:

  • în momentul în care se imprimă un bon fiscal;
  • în momentul în care se introduce o plată cu cardul la vânzare;
  • în momentul în care se emite o chitanță din program;
  • în momentul în care se emite o dispoziție de plată sau încasare.

Tranzacțiile pot fi înregistrate manual pe facturi fiscale emise.

Tipul tranzacțiilor care pot fi înregistrate sunt:

  • bon fiscal;
  • chitanță;
  • transfer bancar;
  • plata cu cardul;
  • plata cu PayPal sau altă soluție online;
  • dispoziție de plată.

Se poate genera un raport de tranzacții dintr-o anumită perioadă și se poate filtra după tipul de tranzacție dorit.