Fișa de magazie

Fișa de magazie este un document de evidență cantitiativă a stocurilor în locul de depozitare și evidență a intrărilor și ieșirilor.

 1. Serveşte ca:
  – document de evidenţă la locul de depozitare a intrărilor, ieşirilor şi stocurilor bunurilor, cu una sau cu două unităţi de măsură, după caz;
  – document de contabilitate analitică în cadrul metodei operativ-contabile (pe solduri).
 2. Întocmire:
  – Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material şi se completează de către (programul Bocp genereaza automat pe baza receptiei o fisa de magazie)
  – compartimentul financiar-contabil la deschiderea fişei (datele din antet) şi la verificarea înregistrărilor (data şi semnătura de control). În coloana „Data şi semnătura de control“ semnează şi organul de control financiar cu ocazia verificării gestiunii;
  – gestionar sau persoana desemnată, care completează coloanele privitoare la intrări, ieşiri şi stoc.
  – Fişele de magazie se ţin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau în ordine alfabetică. (fișele de magazie se pot importa s-au descarca din programul Bocp in eventualitatea folosiri acestora de catre persoanele in cauză)
  – Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terţi sau în custodie se întocmesc fişe distincte care se ţin separat de cele ale valorilor materiale proprii.
  – În scopul ţinerii corecte a evidenţei la magazie, persoanele desemnate de la compartimentul financiar-contabil verifică inopinat, cel puţin o dată pe lună, modul cum se fac înregistrările în fişele de magazie, după caz.
  – Înregistrările în fişele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili după fiecare operaţiune înregistrată şi obligatoriu zilnic.
 3. Circulaţie:
  – Nu circulă, fiind document de înregistrare.
 4. Arhivare:
  – Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.(este stocat și în memoria serverului)
 5. Conţinutul minimal obligatoriu:
  – denumirea formularului, numărul paginii;
  – denumirea unităţii, magazia, materialul (produsul), sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea;
  – U/M, preţul unitar, după caz;
  – data (ziua, luna, anul), numărul şi felul documentului, intrări, ieşiri, stoc;
  – data şi semnătura de control.

Fișă de Magazie BOCP

Fisa de magazie