Devize lucrări

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Devize lucrări

Introducere

Acest modul permite generarea devizelor de lucru pe baza unor șabloane predefinite.

Configurare

Modulul se accesează de la Documente-> Devize lucrări

La tab-ul Setări Devize lucrări se pot seta următoarele:

  • Setări inițiale
  • Șabloane lucrări cu articole precompletate, care se pot selecta la deschiderea devizului
  • Șabloane pentru documente generate unde se pot seta categorii pentru documentele generate și pentru trimiterea emailurilor

Funcționalități

Pentru a genera un deviz se apasă tab-ul +Creare Deviz Nou, se selectează clientul către care se emite devizul, contractul pe baza căruia se face lucrarea dacă este cazul, denumirea lucrării și se setează data, punctul de lucru, Valuta și cota TVA.

Detaliile devizului se pot edita utilizând tabul Editare detalii, sau se poate Renunța la deviz.

Se poate utiliza un șablon predefinit pentru a autocompleta articolele sau se pot adăuga manual de la tab-ul Adaugă articol. Produsele vândute în cadrul lucrării se pot adăuga pe deviz folosind tab-ul Produs pentru vânzare, precum și costul de deplasare la Adaugă deplasare.

După închiderea devizului se va genera automat devizul pe șablonul implicit. Pentru a selecta un alt șablon se accesează tab-ul Varianta Publică, se selctează șablonul și se regenerează documentul.

Devizul se poate trimite prin email, descărca în format PDF sau printa.

Pe baza devizului, după ce documentul a fost închis se pot emite Factura proformă sau Factură fiscală utilizând unul dintre tab-urile aferente.