Conversie Produse

Aplicație: BOCP Gestiune Stoc și Vânzări; Modul: Conversie

Introducere

Modulul de converise permite conversia mai multor produse , din care să se realizeze un nou produs finit, acest proces este ușurat și de definirea unei rețete, care se definește înainte de crearea bonului de conversie.

Astfel cand se dorește crearea noului produs se alege doar rețeta iar produsele se vor pune pe bonul de conversie nemaiavând nevoie de adăugarea unu câte unu a produselor și cantităților.

Pentru a face un bon de conversie se intră în modulul Gestiune – Conversie.

Configurare/Definire Rețete

Modulul de conversie nu trebuie configurat, singurul lucru ce trebuie făcut se leagă de definirea rețetelor , dacă este cazul.

Acesta se face la tabul Rețete – unde se definesc acele rețete, care trebuiesc pentru conversie.

Se introduce denumirea rețetei și se adaugă produsele pentru consum cat și noul produs care va fi realizat.

Conversie

Utilizare

Pentru a face o conversie nouă se apasă butonul conversie nouă.

Se adaugă datele pe bonul de conversie:

  • se alege unitatea și punctul de lucru
  • se completează la descriere conversie procesul prin care se realizează produsul nou
  • dacă mai sunt și alte informații se pot adăuga în câmpul mențiuni
  • și se alege data la care se face conversia

Se adaugă produsele

  • produsele se pot adăuga unu câte unul în cazul în care procesul de conversie nu se repetă
  • se poate adăuga o rețetă pe baza căruia se adaugă automat produsele, în cazul în care procesul de conversie se repetă

reteta

Mențiuni speciale/Extraopțiuni

  • pentru fiecare conversie există un raport care poate fi printat sau listat în Pdf din program
  • rețetele pot fi importate sau exportate din/în program