Configurare serie, numar Facturier

Se intră în modulul de Vânzari->Facturi Fiscale->Configurare modul->Adaugare facturierConfig serie facturi

Pentru a emite o factura, trebuie mai întâi configurata o serie din care se vor emite facturile. Acelasi procedeu se utilizează și în cazul emiteri unei facturi proforme.

  • se introduc datele pentru facturierul care va fi folosit (seria, numerotarea, scadența, valuta, cota Tva)
  • la limitări se pot configura punctul de lucru unde va fi folosit facturierul și persoana care poate sa il utilizeze
  • la alte setări există opțiuni pentru ca facturierul să poate fie vizibil în contul partenerului, să apară în sold sau se poate adăuga o factură externă (emisă dintr-un alt program sau emis manual)

Se pot defini mai multe serii de facturier, iar la emiterea facturi se poate selecta de pe factura seria din care se va emite.

Notă

Este foarte important ca la emiterea facturilor să alegem punctul de lucru și seria corectă pentru factură

One thought on “Configurare serie, numar Facturier

Comments are closed.