Chitantier

CHITANŢA

Chitanța reprezintă actul contabil pe baza căruia se înregistrează în registrul de casă operațiunea de încasare a unei sume de bani în numerar și care justifică primirea sumei în raportul economic-comercial dintre furnizor și client.

(cod 14-4-1)

Formular cu regim special de tipărire, inseriere şi numerotare.
Tipărit în carnete cu câte 100 de file.
1. Serveşte ca:
– document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;
– document justificativ de înregistrare în registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casa) şi în contabilitate.
2. Se întocmeşte în doua exemplare, pentru fiecare suma încasată, de către casierul unităţii şi se semnează de acesta pentru primirea sumei.
3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu ştampila unităţii). Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casa.
4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).

HG 831/1997

Chitanță BOCP

Chintanta Bocp